Polskie Linie Kolejowe to spółka, która nadzoruje stan infrastruktury kolejowej i podejmuje w tym zakresie niezbędne działania. PKP PLK przetargi ogłasza zatem najczęściej w tej dziedzinie i gromadzą one największe firmy budowlane i inżynieryjne, bądź firmy, które mają zagwarantowane wsparcie potencjału większej spółki. Są to bowiem przetargi z reguły o wartości powyżej 1 miliona zł.

PKP PLK prowadzi zamówienia w kwestii remontu posterunków ruchu

Autor zdjęcia: IngolfBLN

Ostatnio zanotowano kilka przetargów PLK, skierowanych na elektryfikację linii, na których dotychczas był prowadzony ruch jedynie w trakcji spalinowej. W takich przetargach wykonawca musi wykazać się posiadaniem odpowiedniego sprzętu do pracy na torach i pracowników, mających doświadczenie w instalacji sieci trakcyjnej, jak i osób, które mają doświadczenie w organizacji i zabezpieczaniu takich robót.

PKP PLK prowadzi też zamówienia w kwestii remontu posterunków ruchu. Obejmuje to zwykle typowe roboty budowlane, ale są to zamówienia o dość krótkim terminie wykonania i konieczności uzyskania długiej gwarancji. Zresztą zwykle jest ona drugim kryterium, po cenie.

Po trzecie, PKP PLK ogłasza przetargi, które dotyczą remontu istniejących linii, poprzez wymianę torów, podsypki, rozbiórkę torów i bocznic nieużywanych czy dostosowanie torów do wyższych prędkości. W takich doświadczeniach każdy wykonawca musi wykazać się wykonanymi w ostatnich latach przed ogłoszeniem przetargu robotami w takiej samej dziedzinie, jakiej dotyczy przetarg, na minimalną kwotę. Określa ją zamawiający. Konieczne są tu referencje od poprzedniego zamawiającego. Jest to warunek konieczny, aby dana firma została w ogóle dopuszczona do przetargu, gdzie dopiero będzie oceniana wg ceny, gwarancji itp.